УПРАВЛЕНИЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА БИСКВИТКИ

Политика за бисквитките

1.         Преамбюл

Настоящата Политика за бисквитките е адресирана до посетителите и потребителите („потребител“ или „Вие“/„Вас“) на уебсайта www.cmcare.bg („уебсайтът“). Уебсайтът се администрира от дружеството „Мерк България“ ЕАД, със седалище в гр. София, бул. „Ситняково“ 48, Офиси Сердика, ет.6, пощенски код 1505, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 200836780 („Мерк“, „ние“/ „нас“).

Ако имате въпроси или запитвания относно използването от Мерк на бисквитки и подобни технологии, моля не се колебайте да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните на електронен адрес DataPrivacy-Bulgaria@merckgroup.com или на тел. +359 (0)2 4461 110/111.

Бисквитките подобряват свързаното с нашите услуги потребителско изживяване, тъй като позволяват например системата да разпознава завръщащи се посетители. Терминът „бисквитки“ в този документ се отнася за бисквитки и подобни технологии. Терминът „компютър“ в този документ отнася за компютри, смартфони и всички други устройства, с които може да се осъществи достъп до интернет.

Бисквитките са малки, обикновено кодирани на случаен принцип текстови файлове, които се изпращат на Вашия компютър и се съхраняват там. Тези бисквитки позволяват на браузъра Ви да проследява определена информация, която може да бъде извлечена и използвана от интернет сървъри на по-късен етап. Мерк използва бисквитки и подобни технологии в своите услуги по няколко причини, например:

  • Уебсайтовете се зареждат по-бързо;
  • Уебсайтовете може да се разглеждат по-бързо;
  • Може да бъдат запазени Вашите настройки;
  • Подобрява се защитата на уебсайтовете, тъй като Вашата самоличност може да бъде проверена; и
  • Улеснява се Вашето вписване (log-in) в защитени уебсайтове.

На уебсайта се използват следните категории бисквитки:

2.         Необходими бисквитки (функционални)

Тези бисквитки са необходими за защита на функционалностите на нашите услуги и за функционирането на уебсайта. Бисквитките се задават по-специално в отговор на Вашите действия и това от какъв вид ще са те зависи от Вашите конкретни заявки за услуги (напр. задаване на предпочитанията Ви относно защита на личните данни, попълване на формуляри или вписване).

Обработването се основава на нашия легитимен бизнес интерес да можем да предоставяме нашите основни уеб услуги по сигурен и полезен начин. Нашият уебсайт не може да функционира без тези бисквитки и те може да бъдат деактивирани само чрез промяна на предпочитанията на Вашия браузър. Не се извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

По-конкретно, ние задаваме следните бисквитки:

2.1.    Complianz

Използваме Complianz за управление на съгласието за бисквитки (Прочети повече). Данните при използването на Complianz не се споделят с трети лица. За повече информация прочетете Декларацията за поверителност на Complianz.

Име Срок Функция
cmplz_policy_id 365 дни Store accepted cookie policy ID
cmplz_functional 365 дни Store cookie consent preferences
cmplz_consented_services 365 дни Store cookie consent preferences
cmplz_marketing 365 дни Store cookie consent preferences
cmplz_statistics 365 дни Store cookie consent preferences
cmplz_preferences

 

365 дни Store cookie consent preferences
cmplz_banner-status

 

365 дни Store if the cookie banner has been dismissed

2.2.    Popup Maker

Използваме Popup Maker за popup creation при банера за първоначално потвърждение, че посетителите са медицински специалисти (Прочети повече). Данните при използването на Popup Maker не се споделят с трети лица.

Име Срок Функция
pum-* 1 месец Trigger popup message

2.3.    WordPress

Използваме WordPress за разработването на уебсайта (Прочети повече). Данните при използването на WordPress не се споделят с трети лица.

Име Срок Функция
wordpress_test_cookie За сесията Read if cookies can be placed
wordpress_logged_in_* Без срок (до отписване / log out от профила ). Store logged in users

3.         Аналитични бисквитки

За да продължим да подобряваме нашия уебсайт, проследяваме анонимно информация за статистически и аналитични цели. С тези бисквитки ние можем, например, да проследим броя на посещенията или въздействието, което имат отделни страници, върху нашето онлайн присъствие, и съответно да оптимизираме нашето съдържание.

Обработването се основава на Вашето изрично съгласие, което сте ни предоставили. Вие давате съгласието си или като приемате всички бисквитки в нашия банер за бисквитките, или като активирате избрания от Вас вид бисквитки. Вашето съгласие е доброволно и можете да го оттеглите по всяко време за в бъдеще. Можете да оттеглите съгласието си, като отворите отново нашия банер за бисквитките и деактивирате съответния вид бисквитки. Ако не дадете съгласието си или го оттеглите, това няма да доведе до неблагоприятни последствия за Вас. Без Вашето съгласие обаче, обяснените по-долу функции няма да са достъпни за Вас.

Моля, обърнете внимание, че ние сме предприели мерки, за да не се изпраща Вашия IP адрес към Google при използването на Google Analytics, както и Вашата информация да не се използва от други цели от Google.

По-конкретно, ние задаваме следните бисквитки:

3.1.    Google Analytics

Използваме Google Analytics за статистика на уебсайта (Прочети повече). За повече информация прочетете Декларацията за поверителност на Google Analytics.

Име Срок Функция
_ga 2 години Store and count pageviews
_ga_* 1 година Store and count pageviews

4.         Управление и изтриване на бисквитки

Някои компютърни браузъри автоматично приемат всички бисквитки. В този случай може да не видите банера за бисквитки, който Ви позволява да управлявате индивидуално бисквитките си. Можете обаче да промените настройките на браузъра си, за да блокирате всички бисквитки. Възможно е също така да можете да конфигурирате настройките на браузъра си така, че да се блокират само определени видове бисквитки или да бъдете уведомявани веднага щом на Вашия компютър трябва да се съхрани нова бисквитка. В този случай можете да приемате или отхвърляте бисквитките поотделно. Ако тази функция е достъпна за Вас, ще намерите по-подробни обяснения в помощната функция на Вашия браузър. Там ще намерите и информация как да изтриете всички или определени бисквитки, за които сте ни дали Вашето съгласие. За повече информация относно управлението и изтриването на бисквитки за популярни браузъри, моля, вижте следните линкове: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari.