Диабет

Диабетът е един от най-бързо растящите здравни проблеми в глобален мащаб. 1 от 11 възрастни страда от захарен диабет. 1 от 9 възрастни има нарушен глюкозен толеранс.

IDF Diabetes Atlas | 10th edition, 2021

Ангажирани в борбата срещу ЗД тип 2

Повече от 60 години опит и експертиза за по-добро бъдеще.

error: Съдържанието е защитено!