Euthyrox® след тиреоидектомия при пациент със съпътстваща сърдечно-съдова патология – клиничен случай.

Лектор: Д-р Радина Димитрова – Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна

Euthyrox® е лекарствен продукт по лекарско предписание.
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 18.03.2020г.
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-03-23-118895.pdf

Настоящият материал се предоставя с образователна цел и не представлява стимул за медицинския специалист да препоръчва, предписва, доставя, продава или прилага даден лекарствен продукт.

При необходимост от въпроси и коментари, можете да ги зададете на следния имейл: academy@cardioacademy.bg