МЕРК АКАДЕМИЯ:

Concor®, Concor®Cor и Glucophage®XR
в кардиометаболитната грижа за пациента

09 – 13.11.2020