Кръвната захар – щрих в картината на сърдечно-съдовия риск и метаболитния синдром: клиничен случай.

Лектор: Д-р Димитър Бербатов – ендокринолог, МЦ Бербатов, гр. Ямбол

Glucophage®XR е лекарствен продукт по лекарско предписание.
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 05.10.2018
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2018-10-10-112356.pdf

Настоящият материал се предоставя с образователна цел и не представлява стимул за медицинския специалист да препоръчва, предписва, доставя, продава или прилага даден лекарствен продукт.

При необходимост от въпроси и коментари, можете да ги зададете на следния имейл: academy@cardioacademy.bg