Захарен диабет и сърдечно-съдови усложнения.

Лектор: Проф. Кирил Христозов, д.м.н. – Ръководител Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна

Glucophage®XR е лекарствен продукт по лекарско предписание.
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 05.10.2018
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2018-10-10-112356.pdf

Настоящият материал се предоставя с образователна цел и не представлява стимул за медицинския специалист да препоръчва, предписва, доставя, продава или прилага даден лекарствен продукт.

При необходимост от въпроси и коментари, можете да ги зададете на следния имейл: academy@cardioacademy.bg