Полиморбиден пациент и избор на селективен бета-блокер – клиничен случай с Concor®.

Лектор: Д-р Весела Златева – Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна

Concor® AM e лекарствен продукт по лекарско предписание
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 25.09.2020
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-09-28-120385.pdf

Concor® e лекарствен продукт по лекарско предписание
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 17.02.2020
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-02-17-118506.pdf

Concor® Cor e лекарствен продукт по лекарско предписание
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 17.02.2020
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-02-17-118507.pdf

Lodoz® e лекарствен продукт по лекарско предписание
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 13.07.2020
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-07-22-119863.pdf

Настоящият материал се предоставя с образователна цел и не представлява стимул за медицинския специалист да препоръчва, предписва, доставя, продава или прилага даден лекарствен продукт.

При необходимост от въпроси и коментари, можете да ги зададете на следния имейл: academy@cardioacademy.bg