Уебинар: Лечение на сърдечна недостатъчност по време на пандемия

Мястото на Concor® и Concor® Cor

9-ти февруари 2021г.

www.cardioacademy.bg

Лектори:

Д-р Асен Келчев – кардиохирург и Д-р Адриана Динчева – кардиолог

СН вследствие COVID-19 при пациенти със ССЗ. Мястото на  Concor® Cor.

Лектор: Д-р Адриана Динчева – кардиолог в отделение по кардиохирургия „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” гр.София

Кардиохирургията като етап от лечението на пациентите със СН. Мястото на Concor®/ Concor® Cor в терапевтичния план.

Лектор: Д-р Асен Келчев – завеждащ отделение по кардиохирургия към „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” гр.София

Concor® e лекарствен продукт по лекарско предписание
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 17.02.2020
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-02-17-118506.pdf

Concor® Cor e лекарствен продукт по лекарско предписание
Притежател на разрешението за употреба: Мерк България ЕАД
Дата на последно одобрение на КХП: 17.02.2020
https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-02-17-118507.pdf

Настоящият материал се предоставя с образователна цел и не представлява стимул за медицинския специалист да препоръчва, предписва, доставя, продава или прилага даден лекарствен продукт.

При необходимост от въпроси и коментари, можете да ги зададете на следния имейл: academy@cardioacademy.bg