Общи условия за ползване

 

Достъпът и използването на уебсайта www.cmcare.bg (“Tози уебсайт”) са предмет на следните Общи условия за ползване („Общи условия“). Ако не сте съгласни с тях, трябва да Ви помолим да не използвате уебсайта.

 

Този уебсайт е информационен ресурс, създаден и поддържан от дружеството „Мерк България“ ЕАД със седалище гр. София, бул. „Ситняково“ 48, Офиси Сердика, ет.6, пощенски код 1505, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 200836780 (наричано по-долу също „Мерк“ или „ние“).

 

Този уебсайт е предназначен единствено за медицински специалисти. С използването му Вие потвърждавате, че сте медицински специалист. Използвайки този уебсайт, Вие потвърждавате и приемате, че използвате уебсайта и неговото съдържание на своя отговорност.

 

Материалите в този сайт не представляват стимул за медицинския специалист да препоръчва, предписва, доставя, продава или прилага даден лекарствен продукт.

 

Изключване/ограничаване на отговорността

Мерк обработва внимателно съдържанието на този уебсайт и в съответствие с текущото състояние на своите познания. Ние обаче не гарантираме пълнотата и точността на цялата информация, предоставена на този уебсайт. По-специално, имайте предвид, че е възможно някои от предоставените данни вече да не са актуални. Ние не поемаме никаква отговорност за щети или други вреди, причинени от липсваща или неправилна информация, освен ако такива вреди не са причинени при умисъл или груба небрежност на Мерк.

 

Правни бележки

Този уебсайт се управлява от Мерк. Всички права върху или във връзка с този уебсайт са запазени за Мерк.

 

Мерк може да модифицира и/или да прекрати работата на този уебсайт по всяко време без предизвестие, изцяло или частично, по свое усмотрение и без никаква отговорност. Мерк не поема ангажимент да актуализира съдържанието на този уебсайт, освен ако такова задължение не е предвидено в приложимото законодателство.

 

Освен ако не е посочено друго, цялата информация, документи, презентации и други материали, публикувани на този уебсайт, са собственост на Мерк. Без изричното писмено съгласие на Мерк не е разрешено да импортирате публикувано съдържание, защитено с авторски права и/или други права на интелектуална или индустриална собственост, от нашия уебсайт на други уебсайтове или други платформи или да използвате такова съдържание по какъвто и да е друг начин.

 

Лични данни

Мерк се стреми да гарантира защитата на Вашите лични данни. Подробна информация относно обработването на лични данни и относно използването на бисквитки на уебсайта можете да намерите в нашето Уведомление относно защита на личните данни.

 

Здравна информация

Информацията, публикувана на този уебсайт относно различни заболявания, здравни описания и/или здраве, както и информация относно продуктите и/или услугите на Мерк или неговите филиали, е само за информационни цели. Тази информация не може да замести професионалната медицинска помощ. Информацията, предоставена чрез този уебсайт, не представлява диагноза или препоръка за лечение.

 

Връзки към уебсайтове на трети лица

Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети лица, извън контрола на Мерк. Мерк не носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове и не носи отговорност за каквито и да е щети и други вреди, произтичащи от достъпа и използването на тези уебсайтове, включително, но не само, отговорност, произтичаща от факта, че съдържанието, предоставено на такива уебсайтове от трето лице, нарушава законите или правата на което и да е друго лице. Връзки към уебсайтове на трети лица се предоставят само с цел по-голяма пълнота на информацията, предоставяна на потребителите на този уебсайт.

 

Връзки към този уебсайт

Ако искате да използвате връзка към този уебсайт, можете да направите връзка само към началната му страница. Връзка към която и да е друга част на този уебсайт може да се използва само с предварително писмено съгласие на Мерк. Забранено е да се вгражда или включва уебсайтът или части от него в други уебсайтове на трети лица, които не са част от Мерк и/или групата лица, към които Мерк принадлежи по закон и/или факт.

 

Промени

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи условия и Уведомлението относно защита на личните данни. В случай че направим каквито и да е промени, ще Ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да Ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи условия и надлежно сте се запознали с Уведомлението относно защита на личните данни.

 

Контакт

Ако имате въпроси или коментари относно дейностите на Мерк или този уебсайт или някакви проблеми с неговото използване, моля, свържете се с нас на този имейл адрес: merck@merck.bg